Split Testing App

Změna titulků, obsahu, interního prolinkování, příprava textů a další úpravy mohou mít pozitivní nebo negativní dopad na váš web. Možná jste si říkali, jak tyto úpravy jednoduše doměřit a vyhodnotit. Aplikace SEO Split Testing Evaluation vám s vyhodnocováním úspěšnosti pomůže.

Výborný článek k tomuto tématu je možné nalézt zde:
https://www.distilled.net/resources/what-is-seo-split-testing/

Samotnou aplikaci naleznete na mém Githubu:
https://github.com/zatkoma/split-testing-app

Co aplikace aktuálně umí?

Datové zdroje:

  • 👌 Google Search Console

Typy URL adres:

  • 👌 Konkrétní URL adresy
  • 👌 Adresář a jeho podadresáře

Sledované zlepšení:

  • 👌 Zlepšení v impresích
  • 👌 Zlepšení v kliknutích

Co by měla aplikace umět v budoucnosti?

Do budoucnosti bych rád dodělal funkcionalitu vyhodnocující zlepšení CTR nebo zlepšení na pozicích. Teoreticky si ještě hraji s myšlenkou zapojit do aplikace i vývoj v poměrových metrikách ala počet dotazů na stránku.

Ještě zvažuji to trošku okořenit o kvalitativní metriky ala bounce rate nebo počet splněných cílů a podobně. Otázkou je, jestli o to budete mít zájem. Kdyby ano, tak mi napište nebo někde řekněte a nějak to vymyslíme.